Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane

Oddmund L. Hoel

Fødd 1968 i Trondheim, doktorgrad (ph.d.) i historie (2009). Har vore tilsett som høgskulelektor/førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsfag, Høgskulen i Sogn og Fjordane, sidan 2007. Doktorgradsstipendiat i historie ved Høgskulen i Volda  2003-2007. Har m.a.

Fylkeshistorieprosjektet har fått ny nettstad, sjå http://fylkessoga.hisf.no/.
Site developed by S. M. Bjørklund